top of page

Macanga Institute Group

Public·95 members

Act Aditional Contract De Inchiriere Download


Download >>> https://blltly.com/2twI1K





5.1. Locatorul, faraă a fi necesară notificarea prealabilă a Locatarului, pot retrage din garantie pentru orice sumă exigibila datorata de Locatar în baza prezentului contractului de inchiriere incheiat intre parti. Locatarul se obliga ca in termen de 10 zile calendaristice, sa completeze garantia, la un cuantum echivalent cu cel mentionat in contractul de inchiriere incheiat intre parti.


14.1. Prezentul contract impreuna cu anexele sale, precum si actele aditionale incheiate intre parti cu referire expresa la acesta, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii lui.Toate clauzele prezentului contract, inclusiv cele care ar putea fi calificate ca si neuzuale au fost negociate si acceptate in mod expres de catre partile contractante, neexistand elemente esentiale sau secundare asupra carora partile sa nu fi convenit si pe care sa nu le fi inclus in prezentul contract.


14.10. In momentul incetarii/rezilierii contractului (indiferent de cauzele care au condus la incetarea/rezilierea acestuia), toate sumele achitate de catre Locator, in baza prezentului contract de inchiriere, raman Locatorului cu titlu de daune interese, Locatarul renuntand la orice fel de pretentii fata de Locator, cu privire la aceste sume.


14.13. In situatia incetarii contractului de inchiriere, indiferent din ce motive, Locatarul se obliga sa puna la dispozitia Locatorului toate echipamentele inchiriate in baza prezentului contract. Refuzul punerii la dispozita Locatorului a echipamentelor inchiriate in baza prezentului contract, la incetarea contractului, obliga Locatarul la plata unei penalitati de 3% pentru fiecare zi de intirziere, din valoarea chiriei lunare, calculate pina la data predarii efective a acestor echipamente, cu proces verbal de predare-primire.


Modelele de notificare sunt pentru incetarea unui contract de inchiriere, nu pentru rezilierea lui. In situatia rezilierii, de cele mai multe ori este necesara consultarea unui avocat. Trebuie insa facuta distinctie intre relizierea legala a contractului si procedura de sistare a platii impozitului pe un venit care nu mai exista.


M-ati pierdut. Rezilierea unui contract de inchiriere nu inseamna renuntarea la obiectul contractului, adica incetarea lui Ma refer la rezilierea asa cum este ea inteleasa la administratia fiscala. De exemplu, mergi la administratia fiscala si afli ca un contract de inchiriere a fost .. reziliat de proprietar la un anumit termen anterior datei pana la care era facut contractul, si tu nu stiai nimic despre asta.


Proprietarul nu poate rezilia unilateral contractul de inchiriere. Administratia financiara, prin inregistrarea pe care o face, da data certa contractului, dar nu poate decide incetarea relatiei contractuale dintre doua persoane. Proprietarul, daca a facut acest lucru, a facut-o pe proprie raspundere. Efectul declaratiei sale este doar stoparea platii impozitului. Ar fi bine sa verificati in ce temei a cerut fiscului sa inceteza sa-i mai calculeze impozit pentru venitul din inchiriere.Daca dv. aveti un exemplar original din contractul pe care l-ati semnat cu proprietarul, institutia care va subventioneaza chiria nu ar trebui sa va penalizeze cerandu-va banii inapoi. In absenta unui acord intre proprietar si chirias, rezilierea contractului nu poate fi facuta decat in instanta sau, dupa noul Cod civil, de executorul judecatoresc.


Buna ziua,Un sfat daca se poate in legatura cu ctr de inchiriere.Am facut un contract cu o institutie pe o perioada de 9 luni iar acum am fost anuntata verbal ca ,persoana care ocupa spatiul a fost demisa si se doreste incetarea contractului.Contractul a fost semnat de catre mine -propietar si de catre pers care reprezenta institutia.Contractul a fost inregistrat la administratia financiara.Care este calea legala de a inceta ctrTrebuie facuta o notificare din partea chiriasului si atat sau rezilierea contractuluiCu multe multumiri!


Procedura de urmat in cazul incetari




About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Macanga Institute
 • Carter Wilson
  Carter Wilson
 • H
  hp.Lidia047199
 • User 24
  User 24
 • Adhvika Gour
  Adhvika Gour
bottom of page